Aktivita 2.1: Zabezpečenie, spracovanie a integrácia údajov pre modelové a experimentálne územia aktivít centra.

Cieľom bolo podporiť aktivity centra progresívnymi údajmi leteckého a družicového diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) v následnom prepojení na rôzne aplikácie v rámci hospodárskej úpravy lesov. V nadväznosti na ďalšie aktivity išlo najmä o zabezpečenie a prvotné spracovanie progresívnych údajov digitálnej fotogrametrie a DPZ (bezkontaktné meranie a zisťovanie), zabezpečenie existujúcich údajov, máp, ortofotomáp a archívnych údajov vybraných lokalít, ako aj ich integrácie do nadväzujúcich aplikácií GIS v rámci výskumných a vývojových hospodársko-úpravníckych a krajinno-ekologických činností centra.

Pre účel splnenia stanovených cieľov v rámci aktivity boli využívané kompletné softvérové riešenia na spracovanie rôznych materiálov DPZ (hyperspektrálne, digitálne družicové, letecké a pozemné snímky, laserové skenovanie), ktoré boli zabezpečené v nadväznosti na aktivitu 1.1. „Dobudovanie technickej infraštruktúry pracovísk TU vo Zvolene“.

V rámci aktivity 2.1 boli získané nasledovné údaje:

 • Letecké meračské snímky (LMS)
  • Výmera snímaného územia cca 250 km2
  • Vegetačné obdobie v roku 2011 a 2013
  • Digitálna kamera UltracamX
  • Snímané kanály: Level 2 (Pan + Color)a Level 3 (RGB + CIR)
  • Viac ako 3 050 snímok

 • Letecké laserové snímky
  • Výmera skenovaného územia cca 200 km2
  • Vegetačné obdobie v roku 2011 a mimovegetačné obdobie v roku 2012
  • Laserový skener RIEGL LMS-Q680i
  • Minimálne 5 bodov/m2

 • Hyperspektrálne letecké snímky
  • Výmera územia cca 100 km2
  • Hyperspektrálny pushbroom skener AISA EAGLE
  • Spektrálny rozsah snímkovania 400 – 970 nm
  • Geometrické rozlíšenie snímok 0,5 m
  • Spektrálne rozlíšenie 10 nm
  • Počet spektrálnych pásem 65
 • Šikmé letecké snímky – PixoView
  • Výmera územia cca 50 km2
  • Systém GBCam I – 5 kamier (1 x nadir, 4 x svetové strany)
  • Vegetačné obdobie v roku 2011
  • Sklon kamier 36°

 • Družicové dáta – WorldView 2
  • Výmera územia cca 180 km2
  • Snímkovanie v rokoch 2011 a 2013
  • Geometrické rozlíšenie 50 cm (PAN 450 - 800 nm), 2m (8 spektrálnych pásem)
  • Maximálne 15% oblačnosti a tieňov

Hranice snímkovaného a skenovaného územia.

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 2.1 (v pdf):

Odborné knižné publikácie - 2

Publikácie v časopisoch neevidovaných v databáze CC - 2