Aktivita 2.2: Zabezpečenie, spracovanie a integrácia historických priestorových údajov územia Slovenska.

Cieľom aktivity bolo vytvorenie historickej ortofotomapy územia Slovenska, ktorá by bola jedinečným a excelentným informačným zdrojom. Historická ortofotomapa Slovenska bola vytvorená spracovaním čierno-bielych leteckých snímok z obdobia 40-tych a 50-tych rokov z archívu Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici. Pokrýva celé územie Slovenska s rozlíšením 0,5 m. Pre potreby Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine bola zakúpená licencia na historickú ortofotomapu od spoločnosti GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.

Ortofotomapa je integrovaná do informačných zdrojov centra a je možné ju využívať pri jeho nielen súčasných, ale aj budúcich výskumných aktivitách. Ortofotomapa je prístupná širokej verejnosti ako mapová služba cez webovú stránku http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/ alebo kliknutím na obrázok uvedený nižšie.

Návštevník stránky si môže prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania prezerať povrch celého územia Slovenska okolo roku 1950 a v roku 2010. Rozhranie umožňuje interaktívnu navigáciu, približovanie pohľadu na vybrané územie a prepínanie medzi pohľadmi z dvoch časových období.

Podmienky používania Historickej ortofotomapy Slovenska sú upravené licenčnou zmluvou č. R-14586/2013/RVO. Pred použitím a publikovaním výsledkov s použitím historickej a aktuálnej ortofotomapy žiadame, aby ste sa podrobne oboznámili s podmienkami jej používania na tejto adrese.

Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica, Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.