Aktivita 2.3: Zabezpečenie vzájomného využívania a zdieľania informačných zdrojov súčastí centra.

Cieľom aktivity bolo vylepšiť technickú infraštruktúru vzájomného prepojenia a komunikácie pracovísk Technickej univerzity vo Zvolene a Národného lesníckeho centra a v nadväznosti na aktivity 1.1. a 1.2. vybudovať serverové riešenie pre vzájomné využívanie a zdieľanie informačných zdrojov centra.

Medzi partnerskými inštitúciami bolo vybudované optické prepojenie umožňujúce rýchlejšie a spoľahlivejšie zdieľanie digitálnych údajov nielen pre súčasné potreby Centra excelentnosti ale aj pre budúce výskumné aktivity.