Aktivita 3.6: Charakteristika zmien štruktúry krajiny z hľadiska prírodných a antropických vplyvov

Aktivita bola zameraná na identifikáciu štruktúry krajinnej pokrývky, modelovanie prírodných hrozieb a zraniteľnosti krajiny, modelovanie a prognostiku zmien v krajine, determináciu miery usporiadanosti krajinných štruktúr vo vzťahu k charakteristickému vzhľadu krajiny a zabezpečenie podkladov pre rozhodovanie a tým znižovanie stavu informačnej neurčitosti v kooperácii subjektov a v rozhodovaní o rozvoji územia.

Stručný prehľad vykonaných činností aktivity:

  • Zmapovanie sukcesných procesov v modelových územiach.
  • Hodnotenie krajinného obrazu diferenčnou metódou identifikácie na podklade šikmých leteckých snímok.
  • Zmapovanie výskytu introdukovaných, potenciálne a reálne expanzívnych taxónov vo Východných Karpatoch.
  • Formulácia rozhodovacích modelov v krajine.

Zoznam publikovaných prác v rámci aktivity 3.6 (v pdf):

Publikácie v časopisoch neevidovaných v databáze CC - 2

Krajinná štruktúra Podpoľania

Porovnanie historického (žltá hranica) a súčasného (červená) využitia krajiny v okolí bývalej obce Ruské